Tanca eurocat

Panells de barilla de filferro dur 5 mm electrosoldada i galvanitzat amb plecs de reforç. La solució efectiva per a posterior fabricació de panells mòbils o tancats econòmics i robustos.