MALLA ELECTROSOLDADA plastificada verda médium

  1. Aplicacions: Zones residencials, esportives, habitatges, jardins i finques.
  2. Descripció: Malla de 100x50mm. Resistència horitzontal dels filferros 450-500 NWT/mm2. Resistència vertical dels filferros 600-7010 NWT/mm2.
  3. Diàmetre del filferro: 2’5mm.
  4. Alçades: 1’00, 1’20, 1’50, 1’80 i 2’00m.
  5. Presentació: Rotlles compactats de 25m.

 

  CÓDIGO

  MALLA

  102102100

  1’00 m

  102102120

  1’20 m

  102102150

  1’50 m

  102102180

  1’80 m

  102102200

  2’00 m