REIXA EUROSOLID

Elegància i seguretat.

Elegant reixa de barrots amb punta defensiva. Acabat perfecte.

Pilars verticals metàl·lica de tub rectangular de 60x40x1’5mm. Perfils passants per divisions entre mitges de tub quadrat de 25x25x1’5mm. Separació entre barrots 15cm. Acabat galvanitzat més plastificat de polièster. Panell de 2,94 metres. Pals entremitjos de 60x40mm i de cantonada de 60x60mm.

  1. Aplicacions: Finques, habitatges, zones residencials, parcs...
  2. Alçades: 1’00, 1’50 i 2’00 metres.
  3. Colors estàndard: Galvanitzat. Verd RAL 6005, Blanc RAL 9010, Negre oxiron
  4. Plastificat de polièster:

Brillo (ISO 2813): angle de 60º:95º

Adherència (ISO 2490): GTO

  1. Duresa: BUCHHOLZ (UNE48252) à 80

El recobriment és de polièster anticorrosiu amb un mínim de 120 micres.

 

ALTURA ÚTIL

  ANCHO PANEL

  1’00 m

  2’94 m

  1’50 m

  2’94 m

  2’00 m

  2’94 m