Malla Electrosoldada Medium

 • Aplicacions: Zones residencials, esportives, habitatges, jardins i finques.
 • Descripció: Malla de 100x50mm. Resistència horitzontal dels filferros 450-500 NWT/mm2.
 • Resistència vertical dels filferros 600-7010 NWT/mm2.
 • Diàmetre del filferro: 2’5mm.
 • Alçades: 1’00, 1’20, 1’50, 1’80 i 2’00m.
 • Presentació: Rotlles compactats de 25m.

CodiMalla
102102100

1’00 m

102102120 1’20 m
102102150 1’50 m
102102180 1’80 m
102102200 2’00 m

Malla Electrosoldada Súper

 • Aplicacions: Zones residencials, esportives, habitatges, jardins i finques.
 • Descripció: Malla de 50x50mm. Es la xarxa electrosoldada de més resistència.
 • Diàmetre de filferro: 3’30mm.
 • Alçades: 1’00, 1’20, 1’50, 1’80 i 2’00m.
 • Presentació: Rotlles de 25m.

CodiMalla
102102100

1’00 m

102102120 1’20 m
102102150 1’50 m
102102180 1’80 m
102102200 2’00 m

Malla Ramadera

 • Aplicacions: Grans espais, autopistes, vials, parcs, tancat i grans finques.
 • Descripció: Malla fabricada amb filferro dur en horitzontal i recollit en verticals.
 • Galvanitzada: amb 70 grs zinc/m2.
 • Filferro de malla: des de 100/8/14 fins 200/24/15.
 • Diàmetre del filferro: 2’0/2’5mm.
 • Tipus de l’acer: Segons norma UNE 36089.
 • Alçades: 1’00, 1’20, 1’50 i 2’00.
 • Presentació: Rotllos de 50m.

Descripció de la malla:
Exemple: 100/8/15
100= alçada de la malla en cm.
8= nº de filferros horitzontals.
15= nº de filferros verticals.

CodiMallaAlt
102200100

100/8/15

1'00 m
102200120 120/9/15 1'20 m
102200150 150/15/15 1'50 m
102200200 200/24/15 2'00 m

Malla Simple Torsió Galvanitzat

Malla Simple Torsió Verda

Enreixat de malla simple torsió de forma romboïdal.
Subministrat en rotllos de 25 m de llarg i Ø300mm, proveïts de protecció de plàstic o paper arrissat en els extrems.
Per facilitar la seva utilització, els rotllos estan proveïts de filferros de desenrotllat.

Tanca de Llistons

Tanca de llistons (1 o 2 cares).

La tanca de Liston s'ofereix en diverses altures 1'00, 1'50 i 2'00 m.

Està compost per pals quadrats verticals de 9x9 cm, acabats en la part superior amb formes arrodonides per evitar cantells vius i qualsevol possible agressió.

Els travessers de 3 m d'ample pueder ser d'9'5x2 cm o de 12x3 cm i es puc posar a 1 o 2 cares. La unió entre pals i travessers es Fa amb tirafons. La fusta utilitzada per a aquesta tanca és de pi Tractat a l'autoclau.

Tractament de la fusta

La fusta per a exteriors, com és el cas de la utilitzada en tanques de fusta, es Bàsicament fusta de pi tractada a l'autoclau. El procés d'impregnació a l'autoclau es treu a terme de la següent manera:

Després de col·locar la fusta a l'interior del forn autoclau i tancar la porta hermèticament, es fa el buit al seu interior, provocant l'obertura del porus de la fusta amb el qual absorbeix millor el producte tractant. Mantenint el buit, és injectat a l'atmosfera el producte creant una nebulosa que impregnant la fusta. Es Produeix una entrada d'aire, fins a arribar al nivell de pressió atmosfèrica desitjada. Això provoca l'absorció del producte per part del portal fusta, impregnant en profunditat. Es fa el buit de nou per facilitar la fixació dels principis actius de la fusta, així com l'escorregut del producte i l'assecat de les peces.

D'aquesta manera, la fusta tractada a l'autoclau per exteriors, està a punt per ser utilitzada.

 • Aplicacions: Hípiques, zones rurals, zones residencials, habitatges, finques, jardins, parcs, vedats, zones públiques, ...
 • Ample: 3'00 m.
 • Ample útil: 1'00 m, 1'50 m i 2'00 m.
 • Material base: fusta de pi tractada a l'autoclau.

Altura útilAltura posteTravesser
1'00 m

1'20 m

300 x 9’5 x 2 cm
1'50 m 1'80 m 300 x 9’5 x 2 cm
2'00 m 2'40 m 300 x 9’5 x 2 cm
1'00 m 1'20 m 300 x 12 x 3 cm
1'50 m 1'80 m 300 x 12 x 3 cm
2'00 m 2'40 m 300 x 12 x 3 cm

* A partir dels elements bàsics de muntatge de fusta, pals i ancoratges, desenvolupem tot tipus de tanca i combinació amb teles metàl·liques per encaixar-se a les necessitats del client i a les irregularitats del terreny.

Tanca Euromobil

Tanca mòbil amb peus de formigó per a tancaments provisionals en obres o parcel·les.

Tanca Texana

Tanca texana 1'10 m x 2'50 m.

La tanca texana està composta per pals verticals de Ø8 cm i de 1'50 m d'alçada, aquests s'enterren 40 cm, quedant una alçada útil de 1'10 m. Els travessers horitzontals de 2'50 m d'ample també són de Ø8 cm.

La unió entre pals i travessers es fa amb suports galvanitzats de 18x6 cm i 4 tirafons. La fusta utilitzada per a aquesta tanca és de pi tractat a l'autoclau.

Tractament de la fusta

La fusta per a exteriors, com és el cas de la utilitzada en tanques de fusta, és bàsicament fusta de pi tractada a l'autoclau. El procés d'impregnació a l'autoclau es porta a terme de la següent manera:

Després de col·locar la fusta a l'interior del forn autoclau i tancar la porta hermèticament, es fa el buit al seu interior, provocant l'obertura del porus de la fusta, de manera que absorbeix millor el producte tractant. Mantenint el buit, s'injecta en l'atmosfera del producte creant una nebulosa que va impregnant la fusta. Es produeix una entrada d'aire, fins arribar al nivell de pressió atmosfèrica desitjada. Això provoca l'absorció del producte per part de la fusta, impregnant en profunditat. Es fa el buit de nova per facilitar la fixació dels principis actius de la fusta, així com el escorregut del producte i l'assecat de les peces.

D'aquesta manera, la fusta tractada a l'autoclau per exteriors, està a punt per ser utilitzada.

Altura útilAcho
1'10 m

2’50 m

 • Aplicacions: Hípiques, zones rurals, zones residencials, habitatges, finques, jardins, parcs, vedats, zones públiques, ...
 • Ample: 2'50 m.
 • Alçada útil: 1'10 m.
 • Material base: fusta de pi tractada a l'autoclau.

* A partir dels elements bàsics de muntatge de fusta, pals i ancoratges, desenvolupem tot tipus de tanca i combinació amb teles metàl·liques per encaixar-se a les necessitats del client i a les irregularitats del terreny.

Tanca de PVC

Reixa o separador.

En Image hem incorporat una nova gamma de productes fabricats en PVC ecològic, totalment reciclable, amb un disseny propi i exclusiu. Aquest nou sistema de protecció perimetral és flexible alhora que resistent contra possibles deformacions o trencaments. No necessita manteniment, vernissos, pintures, ni cap tipus de cura especial.

Elegant separació per a cases, jardins, i zones públiques. En aquest model combinem els perfils horitzontals de PVC amb l'alumini lacat dels pals.

Els perfils de PVC són de 140x40 mm.

El pal circular cantoner en alumini permet qualsevol tipus d'angle.

Separació entre lames de 3 cm.

 • Aplicacions: Finques, àrees comercials, zones residencials, habitatges, jardins, ...
 • Alçada panell: 0'51 m, 1'02 m i 1'19 m.
 • Ample panell: 2'00 m.
 • Color estàndard: Blanc.
 • Característiques: Perfils horitzontals de PVC. Pals d'alumini lacat.

Altura PanellAltura Poste
0'51 m

0’51 m

1'02 m 1'02 m
1'19 m 1'19 m

Reixa Euroart

Acció i intel·ligència.

EUROART és un sistema de tancament en panells modulars amb un acabat de tipus envellit. El engraellat electrofundido està constituït per perfils plans i malla rectangular.

Tancament de engraellat vertical, soldat mitjançant electrofusió, distribuït en panells modulars de tres mesures. El panell és de 62x132mm, la vareta horitzontal és de 5 mm. Les vores exteriors i els perfils verticals s'han electrofundido, sense afegitons de material. El sistema es completa amb un pal de tub Ø45 mm, proveïda d'una esquerda transversal per a la unió dels panells. El tancament del pal es realitza mitjançant un tap de plàstic negre. Panell de 2'00 metres.

Aplicacions: Finques, àrees comercials, zones residencials, habitatges, jardins, naus industrials, ...
Color estàndard: gris oxirón 223 i Corten.
Característiques de l'acer: El material, tant dels panells com dels pals, és acer S235JR (UNI EN 10025/95).

L'acabat és de cataforesis més polièster en color gris.
El cargol de seguretat és d'acer AISI 304.

Altura útilAncho Panell
0'93 m

1’21 m

1'33 m 1'63 m
1'72 m 2'02 m

Reixa Eurocat

Reixa Eurocal electrosoldada plegada

Panell de malla electrosoldada fabricat amb barnilla galvanitzada que posteriorment es recobreix amb un tractament de polièster. Per aconseguí que el panell ofereixi la solidesa desitjada afegim, segons l’alçada del panell, de 2 a 4 plegaments longitudinals de reforç en forma de “V”.

A la part superior del panell despunten 20mm de barnilla sense tallar, utilitzats com a banda defensiva. La resta del panell queda sense puntes. Té un acabat galvanitzat més el plastificat de polièster.

Els pals per la reixa plegada electrosoldada són de secció rectangular de 60x40mm, es fabriquen en acer galvanitzat de 1’5mm d’espessor com estàndard. El sistema de fixació dels bastidors als pals es fa mitjançant abraçadores de plàstic injectat, estan dissenyades especialment per garantir la millor unió. Les abraçadores estan formades d’una sola peça que abraça a la vegada el bastidor i el pal. Es subjecta amb dos cargols i dues rosques.

 • Aplicacions: Finques, habitatges, zones residencials, parcs, zones esportives, industrials...
 • Alçades: 0’60, 1’00, 1’50 i 2’00m.
 • Colors estàndards: Galvanitzat, Verd RAL 6002, Blanc RAL 9010 i negre oxidon
 • Plastificat de polièster:
  • Brillo (ISO 2813): angle de 60º:95º
  • Adherència (ISO 2409): GTO
  • Duresa: BUCHHOLZ (UNE 48252) à 80

El recobriment és de polièster anticorrosiu amb un mínim de 120 micres.

PANELL 200X50 mm ø VARETA 5 mm

Altura útilLlarg panellNº reforçosUnitats paletPes ud.
0'60 m 2’50 m 2 50 uds. 7,20 kg.
1'00 m 2’50 m 2 50 uds. 12,00 kg.
1'50 m 2’50 m 3 50 uds. 17,00 kg.
2'00 m 2’50 m 4 50 uds. 22,40 kg.

POSTE EUROCAT RECTANGULAR
60X40 mm (Complet: inclosos tap i abraçadores necessàries)

Altura útilLlarg panellNº reforçosUnitats paletPes ud.
0'60 m 0’80 m 2 60/40/1’5 mm 2,05 kg.
1'00 m 1’50 m 2 60/40/1’5 mm 2,96 kg.
1'50 m 2’00 m 3 60/40/1’5 mm 4,10 kg.
2'00 m 2’50 m 4 60/40/1’5 mm 5,36 kg.

Reixa Euroclea

La qualitat d’un marc bell.

La particular disposició dels perfils horitzontals composa un dibuix que s’adapta a les situacions on l’ambient i l’arquitectura requereixen la qualitat d’un bell marc. L’excel·lent qualitat dels detalls, exclou qualsevol tipus de manteniment.

Tancament fet amb electrofusió i en panells modulars, de fàcil muntatge ja que no necessita tornillería. La malla del panell està constituïda per uns perfils horitzontals de 25x6mm (amb uns passants al final), units mitjançant electrofusió a una rodons verticals de diàmetre 12mm, arrodonits als seus extrems. Els pals són de tub de diàmetre 50mm previstos amb hendiduras als seus extrems per la fixació en panells. Panell de 2’00 metres.

Aplicacions: Finques, habitatges, zones residencials, jardins, naus industrials...
Alçada: 1’00, 1’20 i 1’50m
Color estàndard: gris oxirón 223 i corten.
Característiques de l’acer: El material, tant els panells com els postes, és d’acer S233JR (UNI EN 10025/95).

L’acabat és en cataforesis més polièster de color gris.

Altura útilAmple panell
1'00 m

2'00 m

1'50 m 2'00 m
2'00 m 2'00 m

Reixa Euromarc

Seguretat i rigidesa.

Panell de malla que ofereix una gran rigidesa. La malla està muntada en un marc embellidor format per dos perfils verticals i dos horitzontals. En panell va ancorat als pals sense soldadures. Per aconseguir que el panell ofereixi la solidesa desitjada afegim segons l’alçada del panell de 2 a 4 plecs longitudinals de reforç en forma de “V”. Els panells són de secció rectangular de 60x40mm, amb tap de polipropilè que no es degrada amb els agents atmosfèrics.

Marc 40x40: Perfil horitzontal 40x40x1’5mm i vertical 30x30x1’5mm.

Aplicacions: Finques, habitatges, zones residencials, parcs, jardins, industrials, escoles...

Colors estàndards: Galvanitzat, Verd RAL 6005, Blanc RAL 9010, Negre oxiron

Plastificat de polièster
:

Brillo (ISO 2813): angle de 60º:95º

Adherència (ISO 2490): GTO

Duresa: BUCHHOLZ (UNE48252) à 80. El recobriment és de polièster anticorrosiu amb un mínim de 120 micres.

Altura útilAmple panellVareta
1'00 m

2'76 m

5 mm
1'50 m 2'76 m 5 mm
2'00 m 2'76 m 6 mm

Reixa Eurosolid

Elegància i seguretat.

Elegant reixa de barrots amb punta defensiva. Acabat perfecte.

Pilars verticals metàl·lica de tub rectangular de 60x40x1’5mm. Perfils passants per divisions entre mitges de tub quadrat de 25x25x1’5mm. Separació entre barrots 15cm. Acabat galvanitzat més plastificat de polièster. Panell de 2,94 metres. Pals entremitjos de 60x40mm i de cantonada de 60x60mm.

Aplicacions: Finques, habitatges, zones residencials, parcs...

Alçades: 1’00, 1’50 i 2’00 metres.

Colors estàndard: Galvanitzat. Verd RAL 6005, Blanc RAL 9010, Negre oxiron

Plastificat de polièster:

Brillo (ISO 2813): angle de 60º:95º

Adherència (ISO 2490): GTO

Duresa: BUCHHOLZ (UNE48252) à 80

El recobriment és de polièster anticorrosiu amb un mínim de 120 micres.

Altura útilAmple panell
1'00 m

2'94 m

1'50 m 2'94 m
2'00 m 2'94 m